Skip to content

Fysisk berøring som trøst – for personer med demens

Trøst og eksistensielle spørsmål hos personer med demens – jeg holdt innlegg om fysisk berøring som trøst!