Skip to content

Referanser

Her er et utvalg av referranser:

Geriatrisk ressurssenter, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

 • Underviser i metoden Individualisert Berøring, en av fire metoder som inngår i kurset Tillitskapende tiltak/miljøbehandling (15 studiepoeng)
 • Foredrag på ”Demens i Oslo”, åpen dag på Litteraturhuset

Verdighetsenteret/ Bergen Røde Kors Sykehjem:

Høyskolen i Sør-Øst Norge (tidligere Høyskolen i Buskerud og Vestfold)

 • Helsefag: Videreutdanning i demens og alderspsykiatri

Høyskolen i Gjøvik

 • Helsefag: Videreutdanning i palliativ omsorg

Fagskolen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Underviser om berøring og Marte Meo, Fagskolen i Tønsberg og Finnmark

Pårørendeskolen, for pårørende til personer med demens

 • Hol og Ål kommune
 • Nore og Uvdal kommune

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland

 • Veileder på fagutviklingsprosjektet ”Tilstedeværelse gjennom hudberøring” (2014-15)

Utviklingssenter for sykehjem, Ål kommune

 • Veileder på fagutviklingsprosjektet ”Prosjekt Aktiv Omsorg: Taktil Stimulering tilpasset personer med demens.” (2009)
 • Foreleser på Demensomsorgens ABC

Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Foredrag på inspirasjonssamling for fylkesledere

Mandal kommune

 • Foreleser på Demensomsorgens ABC

Landkonferanse for kreftsykepleiere (2013)

 • Foredrag på parallellsesjon: ”Berøring som komplementær behandling”

NSF (Norsk sykepleieforbund, lokallagene Røyken, Lier og Hurum)

 • Foredrag på medlemskveld

Rema 1000: Norges største barseltreff (i regi av Aftenposten), Bergen og Oslo

 • Foredraget «Berøring ved livets begynnelse» ved lansering av produktserien LEV VEL (for spedbarn)

Lønborg videregående skole, Bergen

 • Helsefag: Undervisning om berøring som kommunikasjon, på temauke om demens