Skip to content

Kategori: ‘foredrag etc’

Undervisning høsten 2021: Berøringsbasert miljøbehandling

Høsten 2021 holder jeg undervisning i Berøringsbasert miljøbehandling her:

Tirsdag 7.9: Fagskolen, Aldring og helse, Drammen

Torsdag 9.9: Fagskolen, Aldring og helse, Bergen

Tirsdag 19.10: Videreutdanning i demens og alderspsykiatri, USN, Drammen

Tirsdag 9.11: Fagskolen, Bærum kommune

Fysisk berøring som trøst – for personer med demens

Erfaringssamling i regi av Aldring og helse: FOR BRUKERE AV VIPS PRAKSISMODELL

Målgruppe: De som har deltatt på kursholderkurs, basiskurs eller jobber på avdelinger som bruker VPM

«The brilliance of my brain disappeared when I wasn’t looking» (Killick and Allen, 2001)

Personer som får demens opplever store endringer i livet. Å miste kognitive evner kan være skremmende, personen kan føle seg fremmed om han ikke skjønner hva som skjer, han kan oppleve seg forlatt om han ikke kjenner igjen menneskene rundt seg. Dette kan skape engstelse og angst. I følge Kitwood er behovet for trøst (comfort) et av våre grunnleggende behov. Å oppleve noe som fører til angst, sinne, sorg, fortvilelse, frykt og uro gjør at behov for trøst oppstår. Å få dekket sitt behov for trøst er viktig for å finne fred og få ro i sjelen.

Mange pleiere ser at å gi støtte til en som strever med eksistensielle spørsmål og møte behovet for trøst er viktig, men de vet ikke alltid hva de kan gjøre.

Les mer

Holdt undervisning for studenter på videreutdanning i dag!

Møtte i dag engasjerte studenter på videreutdanning i demens og alderspsykiatri ved Universitetet i Sørøst-Norge, på Papirbredden i Drammen! Lærerikt for meg også!

Les mer

Foredrag for Multinettverk Buskerud

Har møtt en ny og viktig målgruppe i dag! «Multinettverk Buskerud» : samler personer som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser.

Tema: «Kompetanse på tvers: Berøringens betydning for utvikling, kommunikasjon og læring for mennesker med multifunksjonshemming.»

– På Lampeland Hotel