Skip to content

‘BERØRING – i omsorg og lindring’ – i salg på Fagbokforlaget

BERØRING - i omsorg og lindring‘Berøring – i omsorg og lindring’ er den første norske fagboken som er spesifikt rettet mot emnet berøring som komplementær behandling. Nyere og mer forskning på dette feltet har gitt økt forståelse for berøringens virkningsmekanismer og positive effekter.

‘Berøring – i omsorg og lindring’ vil gi en innføring i den kunnskapen vi nå har om
• berøringens betydning for liv og helse gjennom livsløpet,
• huden, berøringens kontaktflate, som organ og sanseorgan, og
• utøvelse av taktil berøring som behandling.

Følgende anvendelsesområder for berøring beskrives inngående: graviditet/fødsel/barsel, eldre- og demensomsorg samt omsorg og lindring ved livets slutt.

Boken er skrevet for elever og studenter innen helse- og omsorgsfag samt ansatte i helse- og omsorgssektoren som ønsker å øke sine kunnskaper om berøring generelt samt fordype seg i bruk av taktil berøring som komplementær behandling. Berøring – i omsorg og lindring er også aktuell for dem som ønsker å være mer bevisst på berøringens plass i eget liv – for egen del eller som omsorgsgiver eller pårørende. Berøring angår oss alle, enten det gjelder rollen som profesjonell utøver av omsorg eller vårt privatliv.

Kjøp nå på fagbokforlaget!

Omtale og anmeldelser:

Bokanmeldelse_Sykepleien_2014

Sykepleien nr. 07, 2014

Valdres avisa, mars 2014

Bokomtale_Naturterapeuten_2015

Naturterapeuten, mars 2015

 

 

 

 

 

 

Se bilder fra boklanseringen!