Skip to content

Om Lene som foredragsholder og foreleser

”Inspirerende, kunnskapsrik, engasjert»

– omtale av undervisning for studenter ved Fagskolen Aldring og helse

«Inspirerende, kunnskapsrik, engasjert – dette er noen av ordene studentene bruker i sin tilbakemelding på Lene Dieseruds undervisningstimer i Fagskolen Aldring og helse. Temaet er sansestimulering og berøring, og gjennom Lenes undervisning får studentene både en teoretisk plattform og konkrete øvelser som de kan gjennomføre i praksis. Lene har undervist i fagskolen i flere år, og har gitt mange studenter inspirasjon til å ta i bruk berøring som miljøbehandling. Flere studenter har hatt dette som tema i eksamensoppgaver.

Pedagogisk har Lene en særlig evne til å møte studentenes behov; hun lytter, og evner å møte dem der de er med sin erfarings- og kunnskapsbakgrunn. På den måten føler de seg sett og at kunnskapen de får kan tas i bruk. Dialogen er der raskt!

Lene Dieserud er en flott underviser som vi utvilsomt vil engasjere igjen!»

– Janne Johannessen, studieleder Fagskolen Aldring og helse

 

”Lene er en glitrende formidler. Hun har undervist på utdanningen Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom på Verdighetsenteret i en årrekke. Deltakerne ved utdanningen er helsepersonell som arbeider på sykehjem eller i hjemmesykepleien rundt om i landet, og de får konkrete tips om hvordan de kan bruke berøring i sin hverdag. Lene er både kunnskapsrik og engasjerende, og undervisningene hennes blir alltid svært godt evaluert.”

– Silje B. Eikemo, Leder ‘Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom’, Verdighetssenteret, Bergen

 

”Du er en flott formidler. Både i det lille fora vi hadde på sykehjemmet og på den store konferansen vi hadde. Du virker til å ha et nært og ekte forhold til tema og da vil det også oppleves nyttig, viktig og ekte.”

– Unni Rostøl, Leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland, Stavanger Kommune

 

”Lene Dieserud formidler på en lettfattelig og engasjerende måte. Hun bruker eksempler fra hverdagen som helsepersonell lett kan kjenne seg igjen i. Lene er også flink til å bruke visuelle virkemidler og praktiske øvelser, dette gjør at en kan ta inn budskapet gjennom flere sanser, dette igjen gir økt forståelse.

Lene har vært en positiv og imøtekommende veileder som har mye erfaring på flere områder. Hun er faglig svært dyktig og kunnskapsrik. Lene oppmuntrer, stimulerer og utfordrer sine studenter til å tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap.”

– Marianne Børsheim (vernepleier og rosenterapeut) og Karen Skurtveit Mo (sykepleier og rosenterapeut), Stavanger og Sandnes kommune (ifm. prosjektet ‘Tilstedeværelse gjennom hudberøring’, 2015)