Skip to content

Om Lene som foredragsholder og foreleser

 

”Lene formidler et viktig tema på en profesjonell og samtidig varm og inspirerende måte.”

– evaluering etter foredrag for Nasjonalforeningen
 

”Lene er en glitrende formidler. Hun har undervist på utdanningen Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom på Verdighetsenteret i en årrekke. Deltakerne ved utdanningen er helsepersonell som arbeider på sykehjem eller i hjemmesykepleien rundt om i landet, og de får konkrete tips om hvordan de kan bruke berøring i sin hverdag. Lene er både kunnskapsrik og engasjerende, og undervisningene hennes blir alltid svært godt evaluert.”

– Silje B. Eikemo, Leder ‘Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom’, Verdighetssenteret, Bergen

 

”Du er en flott formidler. Både i det lille fora vi hadde på sykehjemmet og på den store konferansen vi hadde. Du virker til å ha et nært og ekte forhold til tema og da vil det også oppleves nyttig, viktig og ekte.”

– Unni Rostøl, Leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland, Stavanger Kommune

 

”Lene Dieserud formidler på en lettfattelig og engasjerende måte. Hun bruker eksempler fra hverdagen som helsepersonell lett kan kjenne seg igjen i. Lene er også flink til å bruke visuelle virkemidler og praktiske øvelser, dette gjør at en kan ta inn budskapet gjennom flere sanser, dette igjen gir økt forståelse.

Lene har vært en positiv og imøtekommende veileder som har mye erfaring på flere områder. Hun er faglig svært dyktig og kunnskapsrik. Lene oppmuntrer, stimulerer og utfordrer sine studenter til å tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap.”

– Marianne Børsheim (vernepleier og rosenterapeut) og Karen Skurtveit Mo (sykepleier og rosenterapeut), Stavanger og Sandnes kommune (ifm. prosjektet ‘Tilstedeværelse gjennom hudberøring’, 2015)