Skip to content

Om Lene

Anne Lene Dieserud Ertner”Life begets life. Energy creates energy. It is by spending oneself that one becomes rich.”
– Sarah Bernhardt

Lene Dieserud (Ertner) (f. 1969) er utdannet Rosenterapeut. Hun har tilleggskompetanse i flere metoder innen berøring, kommunikasjon og samspill: spedbarnsmassasje, taktil berøring, miljøbehandling, Marte Meo og coaching.

Fra tidligere har hun også bakgrunn som sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole (BI), og næringslivserfaring fra markedsanalyse.

Lene har mange års erfaring med berøringsbasert kroppsbehandling med Rosenmetoden, en kilde til avspenning og bevisstgjøring. Hun var i flere år 2 .hånds veileder for elever ved grunnutdanningen ved Axelsons Body Work School.

Praksiserfaringen spenner fra folk flest som trenger å slappe av, finne ro, forstå smerter osv, til personer med kroniske smerter, eldre, alderspsykiatri, demens og palliativ omsorg. Hun har etterhvert spesialisert seg på berøring som sansestimulering og miljøbehandling innen demensomsorg. I fem år var hun frivillig ved et hospice og gav behandlinger til pasienter og pårørende en ettermiddag i uken.

Lene er spesielt opptatt av å formidle berøringens betydning for oss mennesker, enten vi er friske – eller syke og sårbare. Dette gjelder både i muntlig formidling og som forfatter:

  • Fagbok nr 2: Berøringsbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg (Fagbokforlaget, 2022)
  • Den første fagboken hennes: Berøring – i omsorg og lindring (Fagbokforlaget, 2014)
  • Ertner, L.D. (2015). Berøring – en håndfull kjærlighet. I: Holm, M.S. & Husebø, S. (red.) En verdig alderdom – omsorg ved livets slutt, s. 139-147. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Ertner, L.D. (2015). Taktil berøring og lett massasje. I: Solheim, K.V. Demensguiden, 3. utgave, s. 308-316. Universitetsforlaget.

Fra 1.12017 -31.1.19 jobbet hun 100% som fagkonsulent ved Senter for fagutvikling og forskning/USHT, Sykehjemsetaten, Oslo kommune. Hun underviste i personsentrert omsorg og Individualisert berøring ved senteret. Videre var hun prosjektleder for Oslo kommunes demensplan «Lev vel – med demens i Oslo (2014-19) på oppdrag for byrådsavdelingen for eldre, helse og innbyggertjenester.

Nå er hun ansatt som senioranalytiker i Opinion der hun jobber med kvalitative metoder. Fra personsentrert eldre- og demensomsorg har hun bakgrunn fra flere metoder innen verbal og non-verbal kommunikasjon. Dette gjør henne spesielt god til å etablere tillit og kommunisere med sårbare grupper. Hun gjennomførte mye feltarbeid til den første nasjonale pårørendeundersøkelsen på oppdrag for Helsedirektoratet (2020/21): https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nasjonal-parorendeundersokelse

Den røde tråden i hennes hybride bakgrunn handler om en genuin interesse for å fange og formidle reelle behov på tvers av folks mange ulike roller i livet – det være seg som kunder, brukere, innbyggere eller pasienter – både i offentlig og privat sektor.

Lene foreleser fortsatt jevnlig om temaet berøring ved ulike fag- og høyskoler, holder kurs og work-shops.