Skip to content

Intervju i Naturterapeuten!

Ble intervjuet i juninummeret av Naturterapeuten, nå tilgjengelig på nett.

Bla til s. 26-30, ‘Berøring – legende og kontaktskapende‘!