Skip to content

Nærvær gjennom berøring

Nærvær gjennom berøring – omtale i FriskvårdsMagasinet av fagutiklingsprosjektet ‘Tilstedeværelse gjennom hudberøring’  fra Stavanger 2015.