Skip to content

‘Berøringsbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg’

– en håndbok for studenter i helsefag, helsepersonell og pårørende

Denne boka gir både en teoretisk plattform og konkrete øvelser som kan gjennomføres i praksis. Ønsket er at denne håndboken vil inspirere, gi ny kunnskap og engasjere leserne slik at berøringsbasert miljøbehandling kommer til anvendelse.

Lenes første fagbok Berøring – i omsorg og lindring kom ut i 2014. Hun har jobbet med fagfeltet over mange år, både i praksis og med undervisning. Det er nå i større grad en grunnleggende interesse, forståelse for og etterspørsel etter kunnskapen om både berøring og berøringsbasert miljøbehandling. Derfor håper vi at denne boken kan dekke noe av denne etterspørselen og bidra til at flere vil få nytte av metoden som beskrives.

Se en liten smakebit her!

Kjøp nå på fagbokforlaget!