Skip to content

 
 
 

Faglig påfyll! Leser nå: «Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra», av Helena Backlund Wasling (2019)

 

Sansestimulering og berøring – undervisning

Fagskolesamling for Aldring og helse, Bergen.

Sansestimulering og berøring – undervisning

Fagskolen til Aldring og helse, Tønsberg.

Fysisk berøring som trøst – for personer med demens

Erfaringssamling i regi av Aldring og helse: FOR BRUKERE AV VIPS PRAKSISMODELL

Målgruppe: De som har deltatt på kursholderkurs, basiskurs eller jobber på avdelinger som bruker VPM

«The brilliance of my brain disappeared when I wasn’t looking» (Killick and Allen, 2001)

Personer som får demens opplever store endringer i livet. Å miste kognitive evner kan være skremmende, personen kan føle seg fremmed om han ikke skjønner hva som skjer, han kan oppleve seg forlatt om han ikke kjenner igjen menneskene rundt seg. Dette kan skape engstelse og angst. I følge Kitwood er behovet for trøst (comfort) et av våre grunnleggende behov. Å oppleve noe som fører til angst, sinne, sorg, fortvilelse, frykt og uro gjør at behov for trøst oppstår. Å få dekket sitt behov for trøst er viktig for å finne fred og få ro i sjelen.

Mange pleiere ser at å gi støtte til en som strever med eksistensielle spørsmål og møte behovet for trøst er viktig, men de vet ikke alltid hva de kan gjøre.

Les mer