Skip to content

 
 
 

 

Fysisk berøring som trøst – for personer med demens

Erfaringssamling i regi av Aldring og helse: FOR BRUKERE AV VIPS PRAKSISMODELL

Målgruppe: De som har deltatt på kursholderkurs, basiskurs eller jobber på avdelinger som bruker VPM

«The brilliance of my brain disappeared when I wasn’t looking» (Killick and Allen, 2001)

Personer som får demens opplever store endringer i livet. Å miste kognitive evner kan være skremmende, personen kan føle seg fremmed om han ikke skjønner hva som skjer, han kan oppleve seg forlatt om han ikke kjenner igjen menneskene rundt seg. Dette kan skape engstelse og angst. I følge Kitwood er behovet for trøst (comfort) et av våre grunnleggende behov. Å oppleve noe som fører til angst, sinne, sorg, fortvilelse, frykt og uro gjør at behov for trøst oppstår. Å få dekket sitt behov for trøst er viktig for å finne fred og få ro i sjelen.

Mange pleiere ser at å gi støtte til en som strever med eksistensielle spørsmål og møte behovet for trøst er viktig, men de vet ikke alltid hva de kan gjøre.

Les mer

Berøring som vei inn i helsevesenet – faginnlegg

NMF Fagkonferanse og årsmøte 2019, se program her: https://www.deltager.no/nmf_fagkonferanse_2019#init

 

Verdt å lese: «Omsorgssvikt i statens regi», Dagsavisen 25.10.2018

"Psykolog Peder Kjøs skriver i sin nylig utgitte bok «Berøring» om kenguruomsorg. Om hvordan et spedbarn er innstilt på berøring og trenger det for å utvikle seg. For at barnet skal få denne stimuleringen, må foreldrene svare på barnets henvendelser. De må la seg berøre av barnets sårbarhet, og vekkes til å gi omsorg. Denne uka kom den nye utgaven av Håndbok for helsestasjoner 0-5 år av Nina Misvær og Gunnar Oftedal rykende fersk fra trykkeriet. Jeg er dypt rystet som mor, som menneske, som sosialantropolog og som pedagog, over å kunne lese følgende:" (Og så bør du lese hele teksten!)

Les mer

Holdt undervisning for studenter på videreutdanning i dag!

Møtte i dag engasjerte studenter på videreutdanning i demens og alderspsykiatri ved Universitetet i Sørøst-Norge, på Papirbredden i Drammen! Lærerikt for meg også!

Les mer